Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4149 5ef1 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
firewalkwithme
9257 3831 390
Reposted fromrenirene renirene
firewalkwithme
3295 0fde 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice
firewalkwithme
3564 6860 390
Reposted fromextr4welt extr4welt
firewalkwithme
4576 2010 390
Reposted fromtotal1ty total1ty
firewalkwithme
0725 b772 390
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie
firewalkwithme
0384 cdbd 390
Reposted frommisza misza
1656 0618 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
firewalkwithme
4110 0ba1 390
Reposted fromTivzi Tivzi
firewalkwithme
2910 cc3c 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior
firewalkwithme
5324 b5b2 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaSTYLTE STYLTE
firewalkwithme
Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko.
— Suzanne Collins
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viaSTYLTE STYLTE
firewalkwithme
6249 d607 390
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat
8261 cc68 390
Reposted fromrockmusic rockmusic viaepidemic epidemic
firewalkwithme
8316 961a 390
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viatfu tfu
firewalkwithme
2681 3c99 390
Reposted frommisza misza viasilentmaciej silentmaciej
firewalkwithme
9649 65f0 390
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej
firewalkwithme
2294 3042 390
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej
firewalkwithme
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć.

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
Reposted fromlovvie lovvie viaczekoladowalola czekoladowalola
firewalkwithme
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadoope doope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl